OM MIG

OM MIG

KONTAKTA MIG

Kontakta mig för mer information eller frågor samt för att boka tid för ett första samtal.

 
 

Jag är legitimerad psykoterapeut på psykodynamisk grund. Min grundutbildning är socionom. Jag är certifierad EMDR terapeut och har även en hypnosutbildning med inriktning mot trauma och dissociativa svårigheter. I mitt arbete har jag intresserat mig särskilt för problem och symtom relaterade till trauma och svåra livshändelser, men jag arbetar även med människor med andra typer av svårigheter.

Jag har min mottagning på Lilla Torget Psykoterapi & Handledning i centrala Göteborg (se http://www.lillatorget-psykoterapi.se).

I mitt arbete vinnlägger jag mig om att jag och personen jag möter tillsammans utformar behandlingen utifrån hens önskemål och behov. Detta är en pågående process under psykoterapin och är en självklarhet då varje människa och livssituation är unik. 

Jag har tjugofem års erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård och har arbetat inom såväl barn och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri. Vid sidan av min privata mottagning arbetar jag deltid på vuxenpsykiatriska traumateamet på Uddevalla sjukhus.

UTBILDNING
 • Socionomexamen 1984, Göteborgs Universitet

 • Psykoterapeutexamen 2005, Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet. Legitimerad psykoterapeut 2005

 • Certifierad EMDR terapeut 2014

 • Hypnosutbildning med inriktning mot trauma och dissociation 2017

E-MAIL

ADRESS

Lilla Torget Psykoterapi & Handledning

Lilla Torget 4

411 18 Göteborg

TELEFON

073-6416003

​JAG ARBETAR BLAND ANNAT MED
 • Stress och oro

 • Livskriser

 • Svårigheter relaterade till trauma och svåra livshändelser

 • Depression och nedstämdhet

 • Ångest och fobier

 • Komplicerad sorg

 • Dissociativa problem

Klart! Meddelandet mottaget.